Dokumenti

Prijedlog Programa rada Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 2021.
24. kolovoza 2020 - 8:45
Pripadajuće osnovne neto plaće i naknade za imenovane osobe, rukovodeće državne službenike, državne službenike i zaposlenike
15. lipnja 2020 - 14:15
Izvješće o izvršenju Proračuna AEPTM za 2019.
8. lipnja 2020 - 11:00
Izvješće o izvršenju Proračuna AEPTM za 2019.
8. lipnja 2020 - 11:00
Izvješće o izvršenju Proračuna AEPTM za 2019.
8. lipnja 2020 - 8:45

Stranice