Dokumenti

Pripadajuće osnovne neto plaće i naknade za imenovane osobe, rukovodeće državne službenike, državne službenike i zaposlenike
15. lipnja 2020 - 14:15
Izvješće o izvršenju Proračuna AEPTM za 2019.
8. lipnja 2020 - 11:00
Izvješće o izvršenju Proračuna AEPTM za 2019.
8. lipnja 2020 - 11:00
Izvješće o izvršenju Proračuna AEPTM za 2019.
8. lipnja 2020 - 8:45
Plan integriteta AEPTM
1. lipnja 2020 - 13:00

Stranice