Dokumenti

Javni poziv u skladu sa člankom 8. ZJN BiH
8. ožujka 2016 - 20:45
Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane
7. ožujka 2016 - 20:45
Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga fizičkog osiguranja objekata Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
29. veljače 2016 - 21:00
Javni poziv u skladu sa člankom 8. ZJN BiH
29. veljače 2016 - 20:45
Javni poziv u skladu sa čl 8. ZJN BiH
19. veljače 2016 - 21:00

Stranice