Dokumenti

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti osoba koje prijave korupciju u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
5. rujna 2017 - 14:15
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine troškova školovanja i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za institucije i organizacije koje se ne financiraju iz Proračuna Bosne i Hercegovine
30. prosinca 2016 - 10:15
DEKLARACIJA O NULTOJ TOLERANCIJI NA KORUPCIJU
19. prosinca 2016 - 20:30
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI
16. prosinca 2016 - 20:30
Izvješće o izvršenju proračuna za 2015. godinu
5. prosinca 2016 - 20:30

Stranice