Dokumenti

Одговарајуће основне нето плате и бенефиције према позицији у АЕПТМ
20. Април 2023 - 9:15
Буџет за 2023. (аналитички)
14. Април 2023 - 10:45
Правилник о допунама Правилника о унутрашњој организацији Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова
5. Април 2023 - 9:15
Буџет AEPTM за 2023.
4. Април 2023 - 15:15
Приjедлог Извjештаја о раду АЕPТМ за 2022. годину
16. Март 2023 - 10:45

Pages