Dokumenti

Нацрт Програма рада Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова за 2022.годину
15. Јул 2021 - 10:15
Извештај о извршењу буџета (I дио-табеле)
10. Јун 2021 - 10:45
Извештај о извршењу буџета (II дио-табеле)
10. Јун 2021 - 10:45
Извештај о извршењу буџета AEPTM за 2020.
10. Јун 2021 - 9:45
Извјештај о раду АЕPTM-а за 2020.годину разматрао је и усвојио Савјет министара БиХ на 32.сједници, одржаној 08.04.2021.
29. Април 2021 - 13:00

Pages