Dokumenti

Informacija o statusu Projekta izgradnje i opremanja objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
3. ožujka 2022 - 9:45
Izjava i izvješće o održanim e-konzultacijama sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Izvješća o radu Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 2021.godinu
2. ožujka 2022 - 9:00
Prijedlog Izvješća o radu Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 2021.godinu
10. veljače 2022 - 14:00
Informacija o statusu Projekta izgradnje i opremanja objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Vijeću ministara BiH
2. veljače 2022 - 10:30
Operativni plan Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova sukladno Odluci o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2022.godine
14. siječnja 2022 - 14:15

Stranice