Dokumenti

Javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
5. siječnja 2022 - 8:45
Prednacrt Odluke o odobravanju novog zapošljavanja Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova od 8.11.2021.godine
9. studenog 2021 - 9:45
Prednacrt Odluke o odobravanju novog zapošljavanja Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
21. listopada 2021 - 9:30
Izjava i izvješće o održanim e-konzultacijama sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Programa rada Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 2022.godinu
21. rujna 2021 - 10:45
Nacrt Programa rada Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 2022.godinu
15. srpnja 2021 - 10:00

Stranice