• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

     

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

11/01

Izaslanstvo Vlade HNŽ u posjetu AEPTM

Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je posjetilo izaslanstvo Vlade Hercegovačko-neretvanske...

više
16/12

Suradnja OSCE-AEPTM: Obuka instruktora za identifikaciju krivotvorenih dokumenata

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je okončana dvotjedna Obuka instruktora za ...

više
16/12

IV.ciklus obuke „Kriminalističko-obavještajni rad u potpori tužiteljstvu na suzbijanju korupcije“

U sklopu Projekta jačanja tužiteljskih kapaciteta, u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je...

više
14/12

Ured specijalnog predstavnika EU: posjet policijskih atašea

Na inicijativu Ureda Specijalnog predstavnika EU (EUD/EUSR), danas je u sjedištu AEPTM-a u Mostaru ravnatelj Marko...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti