• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

     

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

03/07

Posjet časnika za vezu Zapovjedništva EUFOR-a u BiH

Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas su posjetili časnici za vezu Zapovjedništva EUFOR-a u...

više
26/06

Radni sastanak čelnika AEPTM i GP BiH s predstavnicima Vlade SAD-a

Ravnatelj naše agencije Marko Vujević danas je bio domaćin sastanka tijekom kojega je o projektima buduće suradnje...

više
21/06

Veleposlanik Aggeler u posjetu AEPTM

Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je posjetio veleposlanik Brian Aggeler, šef Misije OSCE-...

više
14/06

AEPTM i UNESCO aktualiziraju problem nelegalne trgovine kulturnim dobrima

U proteklih pet dana u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova održana je  petodnevna radionica o temi...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti