• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

     

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

16/07

Specijalistička obuka za policijske službenike SIPA-e

U razdoblju od 28.06. do 16.07.2021. godine u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova održana je...

više
11/06

Specijalistička obuka "Rukovanje vatrenim oružjem i vještina gađanja-obuka za instruktore"

Na temelju iskazanih potreba Granične policije BiH, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova...

više
27/05

Specijalistička obuka „Financijske istrage“

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, od 25. do 27.svibnja, održana je specijalistička obuka „...

više
08/03

Sporazum o suradnji AEPTM-a i SUM-a

Sporazum o suradnji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Sveučilišta u Mostaru danas su u...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti