Dokumenti

Javni poziv u skladu sa člankom 8. ZJN BiH
9. kolovoza 2016 - 20:45
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane
12. svibnja 2016 - 20:45
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI
5. travnja 2016 - 20:45
Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju visine troškova školovanja i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za institucije i organizacije koje se ne financiraju iz Proračuna Bosne i Hercegovine
23. ožujka 2016 - 10:00
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga fizičke zaštite objekata na koje se primjenjuje poseban režim
11. ožujka 2016 - 20:45

Stranice