Dokumenti

Izvještaj o radu AEPTM-a za 2021. godinu usvojen na 54. sjednici VM BiH, 28.07.2022.
13. Septembar 2022 - 13:15
Nacrt Programa rada AEPTM za 2023. godinu
15. Juli 2022 - 10:00
Budžet Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 2022. godinu
4. Juli 2022 - 14:00
Izvještaj o izvršenju budžeta januar-decembar 2021
21. Juni 2022 - 10:00
Izvještaj o izvršenju budžeta januar-decembar 2021
21. Juni 2022 - 10:00

Stranice