Dokumenti

Prijedlog Programa rada Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 2021.
24. Avgust 2020 - 9:00
Pripadajuće osnovne neto plate i naknade za imenovana lica, rukovodeće državne službenike, državne službenike i zaposlenike
15. Juni 2020 - 14:15
Izvještaj o izvršenju budžeta AEPTM za 2019.
8. Juni 2020 - 11:00
Izvještaj o izvršenju budžeta AEPTM za 2019.
8. Juni 2020 - 11:00
Izvještaj o izvršenju budžeta AEPTM za 2019.
8. Juni 2020 - 9:15

Stranice