Dokumenti

Budžet za 2023. (analitički)
14. April 2023 - 10:45
Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
5. April 2023 - 9:15
Budžet AEPTM za 2023.
4. April 2023 - 15:15
Prijedlog Izvještaja o radu AEPTM za 2022.godinu
16. Mart 2023 - 10:45

Stranice