Dokumenti

Nacrt Programa rada Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 2022.godinu
15. Juli 2021 - 10:15
Izvještaj o izvršenju budžeta (I.dio-tabele)
10. Juni 2021 - 10:45
Izvještaj o izvršenju budžeta (II.dio-tabele)
10. Juni 2021 - 10:45
Izvještaj o izvršenju budžeta AEPTM za 2020.
10. Juni 2021 - 9:45
Izvještaj o radu AEPTM-a za 2020.godinu razmatrano je i usvojeno u Vijeću ministara BiH na 32.sjednici, održanoj 08.04.2021.
29. April 2021 - 13:00

Stranice