Dokumenti

Operativni plan april-jun 2021
14. April 2021 - 15:00
e-konsultacije na Izvještaj o radu AEPTM za 2020.
26. Februar 2021 - 11:30
Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinu korištenja godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva imenovanih lica, državnih službenika i namještenika u Agenciji
25. Februar 2021 - 12:30
Program rada AEPTM za 2021.godinu
9. Februar 2021 - 10:00
Prijedlog Izvještaja o radu Agencije za 2020.godinu
4. Februar 2021 - 14:45

Stranice