• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

     

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

03/12

Studenti Pravnoga fakulteta SUM u posjetu AEPTM

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – studijska grupa Kriminalistika i sigurnosni menadžment, danas su...

više
03/12

Edukacijsko-koordinacijski forum: obuka „Kriminalističko-obavještajni rad u potpori tužiteljstvima na suzbijanju korupcije u Bosni i Hercegovini“

Nakon skoro dvogodišnje pandemijske stanke, rad Edukacijsko-koordinacijskoga foruma aktivirao se u prvom smislu. U...

više
02/12

Rukovanje vatrenim oružjem i vještina gađanja iz automatskog oružja duge cijevi (osnovna obuka)

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova od 30.studenoga do 2.prosinca održana je obuka Rukovanje...

više
22/10

Nastavak suradnje s DCAF-om

Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je posjetila Nevenka Tomović, DCAF ekspert za...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti