• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

     

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

30/09

XV. generacija policajaca

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je u čin policajac promovirano 16 kadeta...

više
24/09

Specijalistička obuka za policijske službenike DKPT

Danas je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova okončan još jedan iz ciklusa specijalističkih obuka...

više
10/09

Sprječavanje i suzbijanje ilegalne trgovine umjetninama (osnovna obuka)

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova organizirala je, uz stručnu potporu OSCE misije u Bosni i...

više
03/09

Edukacijsko-koordinacijski forum: obuka „Kriminalističko-obavještajni rad u potpori tužiteljstvima na suzbijanju korupcije u Bosni i Hercegovini“

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je završena obuka „Kriminalističko-obavještajni rad u...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti