• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

26/09

FRONTEX: Zajednički nastavni plan i program obuke o temi profiliranja i skeniranja

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u suradnji s Policijskom školom u Szegedinu (Mađarska),...

više
23/09

ATA USA i AEPTM: Operacije ruralne granične kontrole

Uz stručnu potporu Ureda za protuterorističku pomoć SAD (ATA USA), Agencija za školovanje i stručno usavršavanje...

više
20/09

Obuka za instruktore rukovanja naoružanjem i vještina gađanja

U proteklih 20 dana, u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i na strelištu Streljačkoga kluba ALFA...

više
17/09

IADLEST: u tijeku proces certifikacije AEPTM

Menadžer IADLEST-ovog programa za akreditaciju Mark Damitio sa suradnicima danas je započeo inspekciju i procjenu...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti