• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

     

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

18/04

Izaslanstvo AEPTM na preglednoj konferenciji NATO-a u Bruxellesu

U stožeru NATO-a u Bruxellesu je, u razdoblju 16-17.travnja 2024., održana godišnja pregledna konferencija, u čijem...

više
12/04

Promocija XVIII. generacije policajaca

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je održana prigodna svečanost u prigodi završetka...

više
08/04

Prisegnulo 30 mlađih inspektora MUP-a HNŽ

U našoj agenciji je danas održana prigodna svečanost na kojoj je 30 mlađih inspektora Ministarstva unutarnjih...

više
05/04

Temeljna obuka „Neposredno osiguranje VIP osoba

U skladu s potrebama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, od 25.ožujka do 5.travnja, u Agenciji za...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti