• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

     

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

10/06

Borba protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima na Zapadnom Balkanu

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je započela petodnevna radionica o temi „Borba protiv...

više
05/06

IADLEST-ov certifikat potvrda profesionalnosti AEPTM-a

Izaslanstvo Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, predvođeno ravnateljem Markom Vujevićem, boravilo...

više
23/05

U AEPTM promovirano 98 kadeta Granične policije BiH

U nazočnosti visokih političkih dužnosnika BiH, rukovoditelja policijskih agencija, federalnih ministara i ostalih...

više
16/05

Neposredno osiguranje VIP osoba (obuka za instruktore)

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je završena trodnevna obuka za instruktore iz oblasti...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti