• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

06/02

Promovirana X. generacije policajaca

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je u čin 'policajac' promovirano 18 kadeta Državne...

više
21/12

Taktika uporabe vatrenog oružja i vještine samoobrane

“Taktika uporabe vatrenog oružja i vještine samoobrane“ – naziv je specijalističke obuka koja je u prosincu, u dva...

više
21/12

Specijalistička obuka o rukovanju oružjem za pripadnike Obavještajno-sigurnosne agencije

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, u prosincu je u dva termina (10.-14.12. i 17.-21.12.2018.)...

više
21/12

Temeljna obuka inspektora za strance

U organizaciji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, uz stručnu potporu Službe za poslove sa...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti