O nama

Policijski dužnosnici moraju biti profesionalni, disciplinirani i moralni, s razvijenim vještinama neophodnim za obavljanje časnog policijskog posla

Kontinuiranim unaprjeđivanjem policijskoga profesionalizma, kroz obuke i stručna usavršavanja, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova - AEPTM daje doprinos izgradnji i unaprjeđenju kapaciteta policijskih agencija i njihovih pripadnika u Bosni i Hercegovini.

 

Agencija za školovanje i stručno AEPTM osnovana je Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH koji je u Parlamentarnoj skupštini BiH donesen 16.04.2008.godine. U članku 19. spomenutog zakona navedene su temeljne nadležnosti Agencije. Zakon je stupio na snagu 14.05.2008.godine. Odluka o sjedištu i početku rada naše agencija donesena je 26.2.2009.g., što se uzima kao nadnevak službenoga početka rada AEPTM u Mostaru.

Temeljne nadležnosti AEPTM:

  1. razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti;  
  2. organiziranje i provedba školovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz oblasti sigurnosti (temeljna, specijalistička, stalna i drugi vidovi policijske obuke), uključujući:  

     - školovanje policijskih kadrova BiH razina I., za potrebe stjecanja čina 'policajac';  

     - školovanje policijskih kadrova BiH razina II., za potrebe stjecanja čina 'mlađi inspektor';  

     - obuka pripadnika agencija za zaštitu osoba i imovine;  

     - obuka pripadnika detektivskih agencija;  

     - stručna obuka (kursevi, seminari i sl.);  

     - razvijanje istraživačko-izdavačke djelatnosti, te doprinos ukupnom unapređenju i

        modernizaciji policijskog rada;  

  1. knjižničarski poslovi;  
  2. vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije iz svoje nadležnosti.  

Razdoblje 2009-2014 bilo je, koliko neizvjesno, toliko i dinamično. Unatoč nepostojanju osnovnih sredstava za rad, u prvih pet godina postojanja podignut je potpuno nov sustav za školovanje, obuku i usavršavanje policijskih kadrova državnih policijskih agencija, a na različite programe obuke primljeno je desetak tisuća polaznika (policijski i državni službenici institucija svih razina vlasti).

U skladu sa Strategijom razvitka 2014.-2017., Agencija je u 2014.godini krenula u realiziranje kapitalnoga projekta izgradnje kompleksa objekata za trajni smještaj Agencije. Prema izvedbenom projektu, objekt za trajni smještaj Agencije imat će cca 10.000 m² unutarnjeg prostora: nastavni, upravni i smještajni dio, te sportska dvorana i streljana. Izgradnjom ovog kompleksa, kapacitet Agencije bit će kolektivni smještaj i školovanje 255 kadeta odnosno policijskih službenika policijskih agencija u BiH.

 Usporedbo s izgradnjom, redovito se realiziraju svi zadaci vezani uz temeljne nadležnosti odnosno provedbu temeljne policijske obuke i svih vidove stručnoga usavršavanja. Razvijen je katalog obuka (trenutačno 46 naslova). Priprema i realizacija programa policijskoga usavršavanja zahtjeva kompetentne predavače, zbog čega je AEPTM razvila široku mrežu suradnika u zemlji i inozemstvu.  

           Agencija kao obrazovna institucija ima intenciju permanentno  razvijati i realizirati temeljno policijsko obrazovanje, stručnu obuku i specijalističko usavršavanje kroz osposobljavanje policijskih službenika, privatnih detektiva, pripadnika agencija za zaštitu osoba i imovine, te drugih zakonom predviđenih sigurnosnih aktera sukladno demokratskim principima i načelima. AEPTM primjenjuje suvremene nastavne metode i sredstva, što doprinosi kvalitetnijoj edukaciji policijskih službenika kao i njihovom većem poštivanju ljudskih prava i sloboda.  

           Kao i sve ostale sigurnosne institucije, i AEPTM želi bolji ugled policije u društvu i otvorenost subjekata sigurnosno-institucionalnog sustava BiH prema građanima, stvaranjem međusobnog uzajamnog povjerenja i partnerstva, što će doprinositi jačanju osjećaja sigurnosti i poboljšanju kvalitete života u Bosni i Hercegovini.