• Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова AEPTM започела је са радом 26.фебруара 2009. године.

    У складу са Законом о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ, који је донесен у априлу 2008. године, примарну улогу у истраживању и едукацији у подручју полицијскога образовања и сигурности у Босни и Херцеговини добила је AEPTM.
  • Специфичност послова и сложеност истрага које обављају SIPA, ГП БиХ и ДКПТ изазови су за Агенцију и захтjевају да се процес образовања и усавршавања полицијских кадрова на државном нивоу квалитетно настави, унаприjеди и побољша уважавајући промjену морфологије и феноменологије безбjедносних изазова односно криминала који оптерећује бх. безбедносни простор.

Програми обуке

Темељна полицијска обука

Training image

Програми обуке - прва разина

Темељна полицијска обука

Training image

Програми обуке - друга разина.

Специјалистичка

Training image
Специјалистичка обука

Новости

18/06

Програм финансијских истрага

Под покровитељством UNODC (Уред УН-а за организовани криминал и дроге), у Агенцији за школовање и стручно...

више
14/06

Тактичка обука Јединице за интервенције и потпору ДКПТ

У организацији Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова, у раздобљу 10.-14.6.2019.године, одржана је...

више
13/06

Увод у криминалистичку тактику

Програм специјалистичке обуке назива 'Увод у криминалистичку тактику' одржан је у Агенцији за школовање и стручно...

више
29/05

Контрола масе и збрињавање повреда у тактичким ситуацијамa

У Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова, у раздобљу 27. - 29.5.2019.г. одржана је обука Контрола масе...

више
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

О нама

Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова AEPTM започела је са радом 26. вељацe 2009. године. У складу са Законом о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ, који је дониjет у априлу 2008. године, примарну улогу у истраживању и едукацији у области полицијског образовања и сигурности у Босни и Херцеговини добила је AEPTM.

У складу са чланом 19. поменутог закона, Агенција је надлежна за: развијање, усклађивање и предлагање наставних планова и програма обуке у складу са потребама полицијских тијела БиХ и других служби те агенцијa из области безбjедности;