Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu odora
3. rujna 2018 - 10:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu reflektora s ugradnjom za sportsku dvoranu Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
19. srpnja 2018 - 10:45
Odluka o stavljanju van snage Odluke o poništenju postupka javne nabave br. JN-19-6.3-16-5-21-12/18 i izboru najpovoljnijega ponuđača
10. srpnja 2018 - 11:30
Olduka o poništenju postupka javne nabave usluga servisiranja/ održavanja motornih vozila Agencije
2. srpnja 2018 - 11:15
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijega ponuđača br. JN-19-6.3-16-5-8-13/18 i izboru najpovoljnijega ponuđača
20. lipnja 2018 - 15:00

Stranice