Javne nabavke

Plan javnih nabavki za januar-mart 2020.
28. Februar 2020 - 9:00
Ugovor o obavljanju usluga stručnoga nadzora nad izvođenjem radova II.faze vanjskoga uređenja kompleksa objekata za trajni smještaj AEPTM
7. Februar 2020 - 10:00
Obrazac praćenja realizacije Ugovora/ Okvirnog sporazuma
15. Januar 2020 - 8:45
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga stručnoga nadzora na izvođenjem radova II.faze vanjskoga uređenja kompleksa objekata za trajni smještaj AEPTM
7. Januar 2020 - 9:45
Plan javnih nabavki oktobar-decembar 2019.
2. Decembar 2019 - 15:15

Stranice