Javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke
29. Juli 2021 - 14:45
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja sistema grijanja i klimatizacije
16. Juni 2021 - 14:00
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja za 2021.godinu
19. Maj 2021 - 14:00
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za vrijeme privremenog finansiranja 01.04-30.06.2021.
17. Maj 2021 - 14:00

Stranice