Javne nabavke

Plan javnih nabavki oktobar-decembar 2019.
2. Decembar 2019 - 15:15
Javni poziv u skladu sa člankom 8.ZJN BiH
23. Oktobar 2019 - 14:00
Plan javnih nabavki jul-septembar 2019. godine
31. Juli 2019 - 13:15
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavku izvođenja radova II.faze vanjskoga uređenja kompleksa objekata za trajni smještaj Agencije
14. Maj 2019 - 10:15
Odluka o ponudi ugovora drugoplasiranom ponuđaču
18. April 2019 - 10:15

Stranice