Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu AO i KO motornih vozila
10. siječnja 2018 - 8:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu nepredviđenih radova II.faze strojarskih instalacija u kompleksu objekata za trajni smještaj Agencije
18. prosinca 2017 - 9:00
Informacija o pregovaračkom postupku
11. prosinca 2017 - 15:00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga pripremanja, isporuke i posluživanja hrane na koje se primjenjuje poseban režim (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama BiH)
8. prosinca 2017 - 9:30
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu nepredviđenih radova vanjskoga uređenja kompleksa objekata za trajni smeštaj Agencije
8. prosinca 2017 - 9:15

Stranice