Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga pripremanja, isporuke i posluživanja hrane na koje se primjenjuje poseban režim (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama BiH)
8. prosinca 2017 - 9:30
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu nepredviđenih radova vanjskoga uređenja kompleksa objekata za trajni smeštaj Agencije
8. prosinca 2017 - 9:15
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu plina za grijanje za 2018.godinu
6. prosinca 2017 - 9:15
Informacija o pregovaračkom postupku
5. prosinca 2017 - 15:30
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu namještaja s isporukom i ugradnjom
30. studenog 2017 - 9:00

Stranice