Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu nepredviđenih radpova II.faze strojarskih instalacija u u kompleksu objekata za trajni smještaj Agencije
21. prosinca 2018 - 9:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu plina za grijanje za 2019.g.
11. prosinca 2018 - 10:00
Informacija o pregovaračkom postupku
7. prosinca 2018 - 9:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu pogonskoga goriva za motorna vozila za 2019.g.
20. studenog 2018 - 10:00
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu specijaliziranoga motornog vozila
16. studenog 2018 - 10:15

Stranice