Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga dolaska sanitetskog vozila i medicinskog tehničara u streljanu u Mostaru (poseban režim - usluge iz Aneksa II. dio B ZJN BiH)
22. veljače 2022 - 12:30
Javni poziv u skladu sa člankom 8.ZJN BiH
11. veljače 2022 - 14:30
Odluka o izravnom sporazumu
7. veljače 2022 - 14:30
Obrazac za praćenje realizacije ugovora javnih nabava u 2021.
2. veljače 2022 - 9:00

Stranice