Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu plina za grijanje za 2019.g.
11. prosinca 2018 - 10:00
Informacija o pregovaračkom postupku
7. prosinca 2018 - 9:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu pogonskoga goriva za motorna vozila za 2019.g.
20. studenog 2018 - 10:00
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu specijaliziranoga motornog vozila
16. studenog 2018 - 10:15
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu odora
3. rujna 2018 - 10:45

Stranice