Javne nabavke

Odluka o nabavi sitnog alata
29. travnja 2022 - 9:45
Plan javnih nabava za razdoblje privremenog financiranja travanj-lipanj 2022.godine
26. travnja 2022 - 14:00
Odluka o izravnom sporazumu za nabavu usluga održavanja računalne opreme
6. travnja 2022 - 10:45
Odluka o izravnom sporazumu za nabavu zaštitnih naočala
25. ožujka 2022 - 15:15
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga dolaska sanitetskog vozila i medicinskog tehničara na otvoreno strelište u Širokom Brijegu
24. ožujka 2022 - 15:00

Stranice