Javne nabavke

Ugovor o nabavi dijelova službenih odora za kadete
10. rujna 2021 - 10:30
Odluka o poništenju postupka javne nabave
29. srpnja 2021 - 14:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga održavanja sustava za grijanje i klimatizaciju
16. lipnja 2021 - 13:45
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga stručnog usavršavanja za 2021.godinu
19. svibnja 2021 - 14:00

Stranice