Javne nabavke

Javni poziv u skladu sa člankom 8. ZJN BiH POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama BiH i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama BiH( "Službeni glasnik BiH"
19. veljače 2016 - 21:15
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane na koje se primjenjuje poseban režim Tekst Odluke o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane
26. studenog 2015 - 21:15
Javni poziv u skladu s člankom 8. ZJN BiH POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (postupak predviđen člankom 8. Zakon o javnim nabavama BiH i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II., dio B Zakon o javnim nabavama BiH (Službeni glasnik BiH,
14. studenog 2015 - 21:15

Stranice