Организација

Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова је управна организација у склопу Министарства сигурности Босне и Херцеговине, са оперативном самосталношћу, основана ради обављања надлежности прописаних чланом 19. Закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури Босне и Херцеговине.

За обављање послова из надлежности Агенције, основане су с љедеће основне организационе јединице: Канцеларија директора, Сектор за обуку, Сектор за планирање и подршку обуци и Сектор за администрацију и финансије.

Канцеларија директора је основна организациона јединица која у свом саставу нема унутрашњих организационих јединица.

Сектор за обуку у свом саставу има двије унутрашње организационе јединице, и то: Одсјек за реализацију стручне обуке и обуке за I и II. ниво (основна полицијска обука) и Одсjек за специјалистичку обуку.

Сектор за планирање и подршку обуци у свом саставу има двије унутрашње организационе јединице, и то: Одсјек за израду и праћење наставних планова и програма обуке, истраживање, тираж и библиотекарску дjелатност и Одсjек за послове са полазницима обуке и евиденције.

Сектор за администрацију и финансије у свом саставу има двије унутрашње организационе јединице, и то: Одсјек за правне, кадровске и опште послове и Одсјек за финансијско-материјалне послове и управљање буџетом.

За обављање послова из надлежности Агенције утврђено је укупно 65 извршилаца.