О нама

Полицијски дужносници морају бити професионални, дисциплиновани и морални, са развијеним вјештинама неопходним за обављање часног полицијског посла

Континуираним унапрјеђивањем полицијскога професионализма, кроз обуке и стручна усавршавања, Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова - АЕПТМ даје допринос изградњи и унапрјеђењу капацитета полицијских агенција и њихових припадника у Босни и Херцеговини.

 

Агенција за школовање и стручно АЕПТМ основана је Законом о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ који је у Парламентарној скупштини БиХ донесен 16.04.2008.године. У чланку 19. споменутог закона наведене су основне надлежности Агенције. Закон је ступио на снагу 14.05.2008.године. Одлука о сједишту и почетку рада наше агенција донесена је 26.2.2009.г., што се узима као датум службенога почетка рада АЕПТМ у Мостару.

Основне надлежности АЕПТМ:

1.развијање, усклађивање и предлагање наставних планова и програма обуке у складу са потребама полицијских тијела БиХ и других служби те агенција из области сигурности; 

2.организовање и провођење школовања и стручног оспособљавања и усавршавања припадника полицијских тијела БиХ и других служби и агенција из области сигурности (основна, специјалистичка, стална и други видови полицијске обуке), укључујући: 

     - школовање полицијских кадрова БиХ ниво И., за потребе стјецања чина 'полицајац'; 

     - школовање полицијских кадрова БиХ ниво ИИ., за потребе стјецања чина 'млађи инспектор'; 

     - обука припадника агенција за заштиту лица и имовине; 

     - обука припадника детективских агенција; 

     - стручна обука (курсеви, семинари и сл.); 

     - развијање истраживачко-издавачке дјелатности, те допринос укупном унапређењу и

        модернизовању полицијског рада; 

3.књижничарски послови; 

4.вођење одговарајуће евиденције и документације из своје надлежности. 

 

Раздобље 2009-2014 било је, колико неизвјесно, толико и динамично. Унаточ непостојању основних средстава за рад, у првих пет година постојања подигнут је потпуно нов систем за школовање, обуку и усавршавање полицијских кадрова државних полицијских агенција, а на различите програме обуке примљено је десетак тисућа полазника (полицијски и државни службеници институција свих нивоа власти).

У складу са Стратегијом развитка 2014.-2017., Агенција је у 2014.години кренула у реализовање капиталнога пројекта изградње комплекса објеката за трајни смјештај Агенције. Према изведбеном пројекту, објекат за трајни смјештај Агенције имат ће цца 10.000 м² унутрашњег простора: наставни, управни и смјештајни дио, те спортска дворана и стрељана. Изградњом овог комплекса, капацитет Агенције бит ће колективни смјештај и школовање 255 кадета односно полицијских службеника полицијских агенција у БиХ.        

            Успоредбо са изградњом, редовито се реализују сви задаци везани уз основне надлежности односно провођење основне полицијске обуке и свих видове стручнога усавршавања. Развијен је каталог обука (тренутно 46 наслова). Припрема и реализовање програма полицијскога усавршавања захтјева компетентне предаваче, због чега је АЕПТМ развила широку мрежу сурадника у земљи и иноземству. 

            Агенција као образовна институција има интенцију перманентно  развијати и реализовати основно полицијско образовање, стручну обуку и специјалистичко усавршавање кроз оспособљавање полицијских службеника, приватних детектива, припадника агенција за заштиту лица и имовине, те других законом предвиђених сигурносних актера сукладно демократским принципима и начелима. АЕПТМ примјењује савремене наставне методе и средства, што доприноси квалитетнијој едукацији полицијских службеника као и њиховом већем поштивању људских права и слобода. 

            Као и све остале сигурносне институције, и АЕПТМ жели бољи углед полиције у друштву и отвореност субјеката сигурносно-институционалног система БиХ према грађанима, стварањем међусобног узајамног повјерења и партнерства, што ће доприносити јачању осјећаја сигурности и побољшању квалитете живота у Босни и Херцеговини.