Специјалистичка обука
21. Јун 2017 - 16:03

Специјалистичке обуке и стручна усавршавања у Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрове проводе се сукладно наставним плановима и програмима, а према исказаним потребама полицијских агенција.

Каталог обука обухваћа више од четрдесет програма који се учестало модифицирају и прилагођавају сукладно најбољим праксама у свијету. На том трагу битно је споменути сарадњу Агенције са институцијама за обуку полицијских кадрова, те међународним организацијама (ICITAP, AEPC, INTERPA, CEPOL, DCAF, TAIEX, FRONTEX…), чији су програми рада базирани искључиво на унапрјеђење програма обуке полицијских службеника.

Каталог специјалистичких обука и усавршавања

1. Заштита VIP лица (основна обука)

2. Борба против корупције у Граничној полицији БиХ

3. Борба против тероризма

4. Технике интевјуисања

5. Истраге цyбер криминала

6. Методика истраживања и доказивања ратних злочина и казнених дјела кажњивих по међународном праву

7. Израда бреацхинга

8. Контрола масе

9. Контрола масе – обука за инструкторе

10. Контрола масе – обнова знања

11. Конвенција о полицијској сарадњи земаља ЈИ Еуропе

12. Криминалистичко-обавјештајни рад

13. Лишавање слободе и претреси

14. Лјудска права

15. Методичко-дидактичка обука

16. Надзор зелене границе

17. Обука ментора полицијских службеника на пробном раду

18. Обука за рад са „и2“ аналитичким програмом

19. Оријентација у простору и претрага терена (соновна обука)

20. Основе руковања оружјем дуге цијеви

21. Основна обука за инструкторе Службе за послове са странцима

22. Основна обука о радијацији и јонизирајућем зрачењу

23. Основна обука о топографији

24. Откривање казненог дјела трговине дрогом

25. Полицијски интегритет

26. Посебне истражне радње

27. Послови полиције (основна обука)

28. Руковање наоружањем и вјештине гађања (основна обука)

29. Руковање наоружањем и вјештина гађања (додатно усавршавање)

30. Руковање наоружањем и вјештина гађања (основна додатна обука)

31. Руковање наоружањем и вјештина гађања (обука за инструкторе)

32. Руковање наоружањем и вјештина гађања (тактичко гађање)

33. Руковање TASER-ом

34. Специјално физичко образовање-примјена силе (основна обука)

35. Специјално физичко образовање-примјена силе (обука за инструкторе)

36. Трговина људима (правни, криминолошки, криминалистички и психолошки аспекти)

37. Импровизована експлозивна средства

38. Упозоравања на импровизована експлозивна средства (основна обука)

39. Увод у криминалистичку технику

40. Увод у криминалистичку тактику

41. Увод у криминалистичку методику

42. Водич службених паса (обука за инструкторе)

43. Збрињавање повреда у тактичким ситуацијама

44. Збрињавање повреда у тактичким ситуацијама (обука за инструкторе)

45. Руковање дигиталним форензичким комплетом за вјештачење мобилних телефона

46. Основна обука за техничаре протуексплозијске заштите