Основна полицијска обука (ниво II)
16. Новембар 2017 - 9:37

П Р О Г Р А М
основнe обуке кадета Граничне полиције Босне и Херцеговине - други ниво

Програм основне обуке кадета Граничне полиције БиХ - други ниво, изводи се у трајању од 17 недjеља, током којих се реализује 808 наставних и радних часова, подиjељених у три наставне фазе:
1. теоријска настава са практичним вjежбама,
2. стручно-оперативна обука и
3. ситуациона настава и полагање завршног испита.
Наставни план и програм реализује се кроз 17 наставних предмета:
1. Полицијски послови и овлашћења
2. Руковање наоружањем и вjештина гађања
3. Криминалистичка тактика
4. Криминалистичка техника
5. Криминалистичка методика
6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом
7. Специјално физичко образовање
8. Тjелесна култура и прва помоћ
9. Криминалистичка психологија
10. Уставно уређење и систем државне управе
11. Казнено право
12. Прекршајно право
13. Казнено-прекршајно право
14. Људска права
15. Информатика и комуникације
16. Енглески језик
17. Надлежност и послови Граничне полиције Босне и Херцеговине
 
Кадети који су успjешно завршили обуку конципирану кроз три наставне фазе, приступају полагању завршног испита.
Полазницима обуке који сa успjехом положе завршни испит Агенција издаје Увјерење (сертификат) о завршеној основној обуци кадета Граничне полиције БиХ - други ниво. На тај је начин полазник испунио услове за додjелу чина "МЛАЂИ ИНСПЕКТОР".
 
П Р О Г Р А М
основнe обуке кадета Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине - други ниво
Програм основне обуке кадета Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ - други ниво, изводи се у трајању од 17 недjеља, током којих се реализује 808 наставних и радних часова, подиjељених у три наставне фазе:
1. теоријска настава са практичним вjежбама,
2. стручно-оперативна обука и
3. ситуациона настава и полагање завршног испита.
Наставни план и програм реализује се кроз 17 наставних предмета:
1. Полицијски послови и овлашћења
2. Руковање наоружањем и вjештина гађања
3. Криминалистичка тактика
4. Криминалистичка техника
5. Криминалистичка методика
6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом
7. Специјално физичко образовање
8. Тjелесна култура и прва помоћ
9. Криминалистичка психологија
10. Уставно уређење и систем државне управе
11. Казнено право
12. Прекршајно право
13. Казнено-прекршајно право
14. Људска права
15. Информатика и комуникације
16. Енглески језик
17. Надлежност и послови Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ
 
Кадети који су успjешно завршили обуку конципирану кроз три наставне фазе, приступају полагању завршног испита.
Полазницима обуке који сa успjехом положе завршни испит Агенција издаје Увјерење (сертификат) о завршеној основној обуци кадета Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ - други ниво. На тај је начин полазник испунио услове за додjелу чина "МЛАЂИ ИНСПЕКТОР".
 
П Р О Г Р А М
основнe обуке кадета Државне агенције за истраге и заштиту - други ниво
Програм основне обуке кадета Државне агенције за истраге и заштиту - други ниво, изводи се у трајању од четири мjесеца (17 седмица) током којих се реализује 745 наставних часова, подиjељених у двиjе наставне фазе:
1. теоријска настава са практичним вjежбама и
2. ситуациона настава.
Наставни план и програм реализује се кроз 17 наставних предмета:
1. Полицијски послови и овлашћења
2. Руковање наоружањем и вjештина гађања
3. Криминалистичка тактика
4. Криминалистичка техника
5. Криминалистичка методика
6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом
7. Специјално физичко образовање
8. Тjелесна култура и прва помоћ
9. Криминалистичка психологија
10. Уставно уређење и систем државне управе
11. Казнено право
12. Прекршајно право
13. Казнено-прекршајно право
14. Људска права
15. Информатика и комуникације
16. Енглески језик
17. Криминалистичке истраге
 
Кадети који су успjешно завршили обуку конципирану кроз 2 наставне фазе, приступају полагању завршног испита.
Полазницима обуке који сa успjехом положе завршни испит Агенција издаје Увјерење (сертификат) о завршеној основној обуци кадета Државне агенције за истраге и заштиту - други ниво. На тај је начин полазник испунио услове за додjелу чина " МЛАЂИ ИНСПЕКТОР ".