Temeljna policijska obuka (razina 1)
16. Новембар 2017 - 9:30

П Р О Г Р А М

основне обуке кадета Граничне полиције Босне и Херцеговине - први ниво

Програм основне обуке кадета Граничне полиције БиХ - први ниво, изводи се у трајању од седам мjесеци (30 недеља), током којих се реализује 1336 наставних и радних сати, подиjељених у три наставне фазе:

1. теоријска настава са практичним вjежбама,

2. стручно-оперативна обука и

3. ситуациона настава.

Наставни план и програм реализује се кроз 17 наставних предмета:

1. Полицијски послови и овлашћења

2. Руковање наоружањем и вjештина гађања

3. Криминалистичка тактика

4. Криминалистичка техника

5. Криминалистичка методика

6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом

7. Специјално физичко образовање

8. Тjелесна култура и прва помоћ

9. Криминалистичка психологија

10. Уставно уређење и систем државне управе

11. Казнено право

12. Прекршајно право

13. Казнено-прекршајно право

14. Људска права

15. Информатика и комуникације

16. Енглески језик

17. Надлежност и послови Граничне полиције Босне и Херцеговине

 

Кадети који су успjешно завршили обуку конципирану кроз три наставне фазе, приступају полагању завршног испита.

Полазницима обуке који сa успjехом положе завршни испит Агенција издаје Увјерење (сертификат) о завршеној основној обуци кадета Граничне полиције Босне и Херцеговине - први ниво. На тај је начин полазник испунио услове за додjелу чина "ПОЛИЦАЈАЦ".

 

П Р О Г Р А М

основне обуке кадета Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине - први ниво

Програм основне обуке кадета Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ - први ниво, изводи се у трајању од седам мjесеци (30 недеља), током којих се реализује 1336 наставних и радних сати, подиjељених у три наставне фазе:

1. теоријска настава са практичним вjежбама,

2. стручно-оперативна обука и

3. ситуациона настава и полагање завршног испита.

Наставни план и програм реализује се кроз 17 наставних предмета:

1. Полицијски послови и овлашћења

2. Руковање наоружањем и вjештина гађања

3. Криминалистичка тактика

4. Криминалистичка техника

5. Криминалистичка методика

6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом

7. Специјално физичко образовање

8. Тjелесна култура и прва помоћ

9. Криминалистичка психологија

10. Уставно уређење и систем државне управе

11. Казнено право

12. Прекршајно право

13. Казнено- прекршајно право

14. Људска права

15. Информатика и комуникације

16. Енглески језик

17. Надлежност и послови Диркеције за координацију полицијских тиjела БиХ

 

Кадети који су успjешно завршили обуку конципирану кроз три наставне фазе, приступају полагању завршног испита.

Полазницима обуке који сa успjехом положе завршни испит Агенција издаје Увјерење (сертификат) о завршеној основној обуци кадета Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ - први ниво. На тај је начин полазник испунио услове за додjелу чина "ПОЛИЦАЈАЦ".

 

П Р О Г Р А М

основне обуке кадета Државне агенције за истраге и заштиту - први ниво

Програм основне обуке кадета Државне агенције за истраге и заштиту - први ниво, изводи се у трајању од шест мjесеци (26 седмица) током којих се реализује 1180 наставних сати, подиjељених у двиjе наставне фазе:

1. теоријска настава са практичним вjежбама и

2. ситуациона настава.

Наставни план и програм реализује се кроз 17 наставних предмета:

1. Полицијски послови и овлашћења

2. Руковање наоружањем и вjештина гађања

3. Криминалистичка тактика

4. Криминалистичка техника

5. Криминалистичка методика

6. Безбjедност саобраћаја и управљање полицијским возилом

7. Специјално физичко образовање

8. Тjелесна култура и прва помоћ

9. Криминалистичка психологија

10. Уставно уређење и систем државне управе

11. Казнено право

12. Прекршајно право

13. Казнено-прекршајно право

14. Људска права

15. Информатика и комуникације

16. Енглески језик

17. Послови и задаци оперативне и специјалне подршке

 

Кадети који су успjешно завршили обуку конципирану кроз 2 наставне фазе, приступају полагању завршног испита.

Полазницима обуке који сa успjехом положе завршни испит Агенција издаје Увјерење (сертификат) о завршеној основној обуци кадета Државне агенције за истраге и заштиту - први ниво. На тај је начин полазник испунио услове за додjелу чина "ПОЛИЦАЈАЦ".