Сарадња полицијских академија Босне и Херцеговине и Републике Хрватске

15/03/2023

У периоду од 7. до 9. марта 2023. године, делегација Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова боравила је у узвратној посјети Полицијској академији „Први хрватски редарственик“ у Загребу у саставу: директор Марко Вујевић, начелница Управе за подршку Кабинета директора Дуња Галић и начелница Одjељења за правне, кадровске и опште послове Јелена Пупић.

На састанку са руководством Полицијскe академије, којe је предводио начелник Јосип Челић, представљен је рад свих служби академије, која је устројствена јединица МУП-а Републике Хрватске, основанa седамдесетих година 20. вијека као Едукативни центар. Ова Полицијска академија је специјализована установа која организује и спроводи основну обуку будућих полицијских службеника, обуку студената, специјалистичку обуку полицијских службеника и приправника. Наиме, у оквиру академије су: Универзитет за криминологију и јавну безбjедност, Полицијска школа „Јосип Јовић“, Служба за доживотно образовање, Служба за развој полицијског образовања и међународну сарадњу, Центар за обуку водича и обуку службених паса, Служба за издаваштво и Музеј полиције, Служба за координацију и реализацију пројеката и истраживања и Служба за полицијски тренинг.

Након представљања свих служби академије, на билатералном састанку је посебно било риjечи о сарадњи двиjе институције, која се до сада огледала у реализацији обуке у оквиру пројекта „Заједнички напори у изградњи капацитета – Заштита границе уз поштовање људских права“, за полицијске службенике Граничне полиције БиХ. Уз Полицијску школу у Слупску и Литванску полицијску школу, наша агенција је један од партнера Полицијске академије "Први хрватски редарственик" на пројекту који је планиран да буде подниjет у оквиру кључне активности 2, заједничког партнерства Еразмус+ програм.

Представници наше агенције су посебну пажњу посветили програмима стручних усавршавања и оспособљавања које проводи Служба за цјеложивотно образовање загребачке академије, те су у вези с тим разматране могућности прикључења предавача и инструктора Агенције будућим едукацијама.
Размотрено је и проширење сaрадње на пројекту „Заједнички напори у јачању капацитета - Заштита границе уз поштoвање људских права“, који Полицијска академија проводи сa њемачком Савезном полицијском академијом за полицијске службенике земаља на западно-балканској мигрантској рути. Планирано је да се у оквиру тог пројекта у Агенцији у Мостару организује једна од будућих обука за службенике Граничне полиције БиХ.

Такође, договорено је организовање андрагошке радионице за предаваче и инструкторе АЕPTM-а, те помоћ Полицијске академије АЕPTM-у у развијању платформе за е-учење и имплементирање информацијско-комуникацијске технологије у образовне процесе, док су сa водитељем Музеја полиције отворени разговори о оорганизовању изложбе „Љепота лажног сјаја“ у Мостару, едукативних предавања и размјена књижничне грађе.

„Сaрадња сa Агенцијом за школовање и стручно усавршавање кадрова изнимно нам је важна и одлучни смо је додатно унаприједити“, истакнуо је начелник Полицијске академије Јосип Ћелић, док је, с обзиром на договорено, директор АЕPТМ-а Марко Вујевић предложио склапање Меморандума о сарадњи, којим би се детаљније разрадиле заједничке активности и дао подстицај будућој сaрадњи.