Грубеша и Перковић у посети AEPTM-у

08/07/2022

Директор Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова Марко Вујевић примио је данас Јосипа Грубешу, министра правде Босне и Херцеговине и Синишу Перковића, директора Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ. 
Вујевић је упознао госте са актуелним темама из дјелокруга рада агенције, након чега су отворене теме у циљу продубљивања сарадње ових институција, која се до сада огледала у организацији стручног и специјалистичког усавршавања припадника правосудне полиције. 
Говорећи о кадровским и материјалним капацитетима, као и техничкој опремљености новог комплекса Агенције, Вујевић је истакао да постоје неограничене могућности за обуку и усавршавање судских полицајаца и заводских службеника, и то по посебно прилагођеним програмима који су осмишљени у односу на развојне потребе учесника. Вујевић је нагласио да се приликом креирања наставних планова и програма узимају у обзир изазови са којима се суочавају службеници/полицајци, због чега је обука, посебно практични дјелови, максимално прилагођена захтјевима полазника.
Грубеша и Перковић су исказали актуелне потребе  и судских и заводских службеника за обуком, која захтијева анализу Одјељења за специјалистичке обуке, оперативне процедуре и израду наставних планова и програма.
На данашњем састанку покренута је процедура за потписивање Споразума о сарадњи између Министарства правде Босне и Херцеговине и Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова, који ће представљати квалитетну основу за унапрјеђење досадашње сарадње и пројеката који ће бити обухваћени споразумом.
Након састанка, гости су обишли комплекс Агенције, која своје основне надлежности посљедње двије године спроводи у савремено опремљеним просторијама, било да је ријеч о теоријској, практичној или ситуационој настави. Полазницима обука на располагању су и стрељана, спортска хала, отворени терени и полигони.