Specijalistička obuka za policijske službenike SIPA-e

16/07/2021

У периоду од 28.06. до 16.07.2021 у Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова одржана је специјалистичка обука за инструкторе из области „Руковање ватреним оружјем и вјештине гађања“. Обука је организована на основу исказаних потреба Државне агенције за истраге и заштиту SIPA за 10 полицајаца поменуте полицијске агенције.

Циљ обуке је унапрjеђење знања, вjештина и компетенција за планирање, спровођење, евидентирање и вредновање резултата постигнутих током борбеног гађања. Обуку је организовало Одељење за специјалистичку обуку Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова, које води Иван Пињух. Поред комплекса Агенције, за практичне вjежбе коришћено је стрелиште клуба АЛФА у Широком Бријегу.

Након завршних испита и провjере потребних вjештина, сертификате је учесницима уручио директор Агенцијe за школовање и стручно усавршавање кадрова Марко Вујевић који је, истичући важност усавршавања и унапрјеђења вјештина, нагласио да је увјерен да ће све научено бити инкорпорирано у програме далје обуке свих полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту. У разговору са директором Вујевићем, учесници обуке, међу којима су и полицајци са дугогодишњим радним искуством, изразили су задовољство како програмом рада, тако и условима у којима је обука реализована.