Специјалистичка обука „Финансијске истраге“

27/05/2021

У Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова, од 25. до 27.маја, одржана је специјалистичка обука „Финансијске истраге“. Ова специјалистичка обука организује се за потребе полицијских службеника и представника институција за спровођење закона сa циљем стицања знања и вјештина за идентификовање и надгледање токова новца који произлазе из кривичних ђела и који су везани за утврђивање несразмјера између стечене имовине и законитих прихода.

Пригодним ријечима учесницима обуке обратио се директор Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова Марко Вујевић наглашавајући како је интенција ове институције проширити сарадњу, како са универзитетском заједницом, тако и са институцијама за спровођење закона у смислу ангажовања експерата за модернизацију  специјалистичких обука у складу са потребама полицијских тијела наше земље која морају бити спремна адекватно одговорити на све безбједносне изазове. Тако је и ова обука плод сарадње више агенција и институција за спровођење закона БиХ, а предавачи су били тренери обучени у склопу UNODC програма „Изградња регионалних капацитета у борби против прања новца и финансирања тероризма у југоисточној Еуропи“, у склопу којег је обучено укупно 10 тренера из области финансијских истрага.   

У овом циклусу обуке, тренери су били експерти из подручја финансијских истрага Државне агенције за истраге и заштиту SIPA, Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Федералне управе полиције и Управе за индиректно опорезивање.

Иначе, обуку је похађало 12 полицијских и државних службеника који раде на пословима спријечавања, истраживања и откривања господарског и финансијског криминала институција и агенција за провођење закона у БиХ, и то из Државне агенције за истраге и заштиту SIPA, Федералне управе полиције, Полиције и Пореcke управе Брчко дистрикта БиХ, Полицијске управе Федерације БиХ, Полицијске управе Републике Српске, Управе за индиректно опорезивање и Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова.