Obuka za vodiče službenih pasa

25/10/2019

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova od 21. do 25. 10. 2019. održano je stručno usavršavanje naziva Stručna i praktična obuka u oblasti rada vodiča službenih pasa za policijske službenike Granične policije BiH.

Cilj obuke je da policijski službenici zaduženi za uporabu službenih pasa za patroliranje i otkrivanje eksploziva, kroz teorijski i praktični dio, unaprijede svoja znanja i sposobnosti u ovoj oblasti. U realiziranju obuke sudjelovali su eksperti/ instruktori iz  Njemačke u sklopu bilateralne suradnje između Granične policije BiH i Savezne policije SR Njemačke.

Ova obuka je bila usmjerena, kako na razvijanje individualnih sposobnosti, tako i na unaprjeđenje postupanja u radu sa službenim psima.

Predmetnu obuku pohađalo je sedam policijskih službenika Granične policije BiH.