IADLEST: u tijeku proces certifikacije AEPTM

17/09/2019

Menadžer IADLEST-ovog programa za akreditaciju Mark Damitio sa suradnicima danas je započeo inspekciju i procjenu Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u sklopu procesa certifikacije koja ima za cilj podržati razvitak i prepoznati izvrsnost, a koji je razvijen od strane stručnjaka za obuku i standarde za javnu sigurnost.

IADLEST je Međunarodna udruga ravnatelja agencija za provedbu zakona koja je 2015., u nastojanju povećanja profesionalizma u policijskoj obuci, počela raditi istraživanja s ciljem uspostave modela akreditacije. Namjera je bila razviti proces akreditacije koji agencijama za provedbu zakona pruža mogućnost da dragovoljno pokažu da ispunjavaju uspostavljeni set profesionalnih standarda i da, kao rezultat toga, dobiju odgovarajuće priznanje od strane autoriteta u oblasti policijske obuke i standarda.

Danas započeti postupak IADLEST-ove procjene u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, treći je od pet koraka u procesu akreditacije. U sklopu spomenutih aktivnosti, Agencija je obavila samoprocjenu, što je prvi i jedan od najvažnijih zadataka vezanih za pripremu programa obuke. Procjena omogućuje Agenciji da utvrdi koliko se podudara sa standardom za akreditaciju i utvrđuje što je potrebno uraditi da standardi budu usuglašeni.