Nadzor 'zelene granice'

12/07/2019

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, od 8. do 12.srpnja 2019., prvi put je održana specijalistička obuka vezana uz nadzor zelene granice. Obuku je pohađalo 13 policijskih službenika Graniče policije BiH.

Potporu pripremi i organiziranju ove specijalističke obuke dao je ICITAP (Međunarodni program pomoći Ministarstva pravde SAD). Prema planu i programu, polaznici su pohađali obuku multiplikatora iz oblasti nadzora zelene granice, a potom i specijalistički program s ciljem stjecanja znanja i usavršavanju vještina, potrebnih za uspješno obavljanje poslova nadzora zelene granice i korištenja specijalizirane opreme.