Rukovanje naoružanjem i vještine gađanja – obuka za instruktore

28/06/2019

U lipnju je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova održana trotjedna obuka za instruktore rukovanja naoružanjem i vještina gađanja. Obuku je pohađalo 15 policijskih službenika Granične policije BiH.

Zadaci ove obuke su  razvijanje individualnih vještina i sposobnosti za siguran i pravilan rad u rukovanju naoružanjem kratke cijevi (poluautomatski pištolj) i duge cijevi (automatska puška). Od ukupnog broja nastavnih sati, ¾ su praktične vježbe, jer polaznici obuke moraju dostići visoki stupanj obučenosti za gađanje iz policijskog vatrenog oružja, a osobito iz poluautomatskog pištolja kojeg će koristiti u budućem radu. Na koncu obuke polaznici moraju s uspjehom svladati kvalifikacijske testove gađanja.

Praktičnom dijeli obuke prethodi onaj teorijski koji se odnosi na zakone i propise, mjere sigurnosti, teorije gađanja, te rastavljanje, sastavljanje i održavanje vatrenog oružja.