Obuka multiplikatora iz oblasti analize rizika prema CIRAM 2.0 modelu

23/05/2019

U organizaciji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, od 21. do 23. svibnja  2019. godine, održan je program stručnog osposobljavanja Obuka multiplikatora iz oblasti analize rizika prema CIRAM 2.0 modelu.

Zadaci obuke su: razvijanje osnovnih individualnih znanja i vještina potrebnih za edukativni rad, razvijanje individualnih znanja i vještina za izvođenje nastavnog sata, poznavanje nastavnih metoda i sredstava, prepoznavanje i korištenje znanja iz oblasti neverbalne komunikacije u obrazovnom procesu, te poznavanje dokimologije i objektivno ocjenjivanje.

Cilj obuke je da se policijski službenici i drugi subjekti iz sigurnosnog sustava BiH obuče za multiplikatore iz oblasti analize rizika prema CIRAM 2.0 modelu kako bi stečeno znanje prenijeli svojim kolegama koji obavljaju poslove za koje su neophodna znanja iz oblasti analize rizika.

Predmetna obuka organizirana je za 4 policijska i državna službenika Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima.