Obuka policijskih službenika GP BiH o metodama, načinu i sustavu bodovanja prilikom testiranja motoričkih sposobnosti

25/04/2019

Metode, način i sustav bodovanja prilikom testiranja motoričkih sposobnosti – sadržaj je obuke koja je u proteklih tri dana organizira u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za 24 policijska službenika Granične policije BiH.

Preduvjet za pristup ovoj obuci je završen studij kineziologije ili studij tjelesne i zdravstvene kulture.

Obuka je predviđena za policijske službenike Granične policije BiH koji rade na provjeri tjelesnih sposobnosti policijskih službenika unutar svojih organizacijskih jedinica. Cilj je  usavršavanje metoda i sustava bodovanja prilikom testiranja bazičnih motoričkih sposobnosti. Nastavnim planom obuhvaćena je obrada tema vezana uz antropološke podjele, razlike između funkcionalne i motoričke sposobnosti, podjelu motoričkih sposobnosti (izdržljivost, snaga, brzina, koordinacija, fleksibilnost,...), određivanje varijabli (vježbe), planiranje i organiziranje mjerenja motoričkih sposobnosti, određivanje normativa za procjenu motoričkih sposobnosti prema kategoriji uzrasta odnosno starosnoj dobi, te završno ocjenjivanje.