Nadzor zelene granice

07/03/2019

„Nadzor zelene granice“ – naziv specijalističkoga programa obuke koji je Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova organizirala u Trebinju, od 5. do 7.3.2019.g., za 13 pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova RS i Granične policije BiH.

Ova obuka je koncipirana s ciljem stjecanja znanja i usavršavanja vještina, potrebnih za uspješno obavljanje rada u nadzoru zelene granice, te upotrebu specijalističke opreme.

Suorganizator ovog programa obuke bio je ICITAP, a u procesu provedbe obuke sudjelovali su eksperti Granične policije BiH.