Obuka mobilnih jedinica GP BiH

08/03/2019

Obuka mobilnih jedinica GP BiH održana je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, od 4. do 8. ožujka 2019. godine, s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i sposobnosti policijskih službenika koji su raspoređeni u jedinicama Granične policije za potporu i nadzor, prije svega u oblastima zaustavljanja i nadzora vozila i osoba, samoobrane, tehnika lišenja slobode, upada u objekte i pretraživanje, i sl. Sama obuka bila je usmjerena, kako na razvijanje individualnih sposobnosti, tako i na unaprjeđenje postupanja i rada u timovima.

Obuka je organizirana za 20 polaznika/policijskih službenika Granične policije BiH. U pripremi i realiziranju ove obuke, uz državne službenike Agencije, sudjelovali su i instruktori iz Savezne policije Njemačke.