Napredna obuka za rukovanje naoružanjem

23/11/2018

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova organizirala je u razdoblju 5. - 23.11. 2018.g. Naprednu obuku rukovanja naoružanjem (obuka za instruktora) za 15 policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Ovaj program obuke većim dijelom se realizira na terenu kroz bojeva gađanja i  usavršavanje vještina iz praktičnoga dijela rukovanja vatrenim oružjem, obuke o sigurnom i pravilnom  rukovanju naoružanjem kratke cijevi (poluautomatski pištolj), obuke o sigurnom i pravilnom rukovanju naoružanjem duge cijevi (automatska puška), potom radom na  „Laser Shoot“  sustavu, simulacijskom naoružanju. Ostale teme su: pravilna uporaba  zaštitne opreme,  upoznavanje s glavnim i općim pravilima sigurnosti pri rukovanju policijskim naoružanjem, te zakonski propisi o primjeni i uporabi vatrenog oružja

Obuka je održana u prostorijama agencije u Rodoču, te na strelištu 'ALFA' u Širokom Brijegu.