Promovirana četvrta generacija kadeta temeljne policijske obuke

30/04/2015

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je održana promocija četvrte generacije polaznika temeljne policijske obuke. Branko Vukoja, ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u čin policajca je promovira četiri kadeta Policije Brčko distrikta BiH koji su pohađali jednogodišnji program temeljne policijske obuke I razine, te uspješno obranivši završni rad stekli uvjete za dodjelu čina 'policajac'.

Na prigodnoj svečanosti, Vukoja je istaknuo kako su kadeti Policije Brčko distrikta BiH pokazali ozbiljnost i upornost u svladavanju teoretskih znanja i praktičnih vještina, predviđenih nastavnim planom i programom, a neophodnih za posao policijskog službenika. Čestitavši im na ostvarenim rezultatima, Vukoja je naglasio potrebu stalnoga učenja i usvajanja novih znanja i vještine.

Temeljna policijska obuka se sastojala od tri faze. Prva faza je teorijska nastava s praktičnim vježbama u trajanju od sedam mjeseci (885 nastavnih sati). Nastavni plan i program realiziran je kroz 14 nastavnih predmeta (kazneno pravo, kriminalistička taktika, kriminalistička metodika, kriminalistička tehnika, psihologija, rukovanje oružjem i vještina gađanja,…). U drugoj fazi polaznici su upućeni na praktičnu obuku u Policiju Brčko distrikta BiH, gdje su  proveli 4 mjeseca (640 radnih sati). Treća, završna faza obuke u trajanju od mjesec dana, sastojala se od situacijske nastave te pripreme i polaganja završnog ispita u prostorijama Agencije u Mostaru.