Radionica „Odgovarajući tretman pritvorenika u policijskoj stanici“

07/05/2015

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, uz stručnu potporu Generalne direkcije za ljudska prava i vladavinu zakona pri Vijeću Europe, organizirala je 5. i 6.5.2015.g. radionicu o temi „Odgovarajući tretman pritvorenika u policijskoj stanici“. 

Cilj radionice bio je definirati 'najbolje prakse' u tretmanu pritvorenika u policijskim stanicama s naglaskom na primjenu europske pravne stečevine koja uređuje oblast slobode i temeljnih prava pojedinaca, analiziranje postojećih mehanizama za razmatranje žalbi na rad policije, te raspravu o mogućnostima njihovih reformi oslanjajući se na postojeće modele.

U radionici je sudjelovalo 40 policijskih i državnih službenika Granične policije BiH, DKPT, Sudske policije BiH, MUP-a FBiH, MUP-a RS, Sudske policije FBiH, Sudske policije RS, Policije Brčko distrikta BiH, županijskih ministarstava unutarnjih poslova i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.