Nesmrtonosne tehnike i naoružanje – kontrola mase

29/05/2015

„Nesmrtonosne tehnike i naoružanje – kontrola mase“ naziv je obuke koja je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova održana od 25. do 29.svibnja 2015.godine. Obuci je pristupilo 10 pripadnika Oružanih snaga BiH koji rade ili će raditi na poslovima osiguranja i neposredne zaštite štićenih osoba.

Nakon teorijske pripreme, obuka se bazirala na praktičnu provedbu mjera i radnji iz oblasti sprečavanja narušavanja javnog reda i mira, te kontrole mase i uspostave narušenog javnog reda i mira, koristeći proaktivan pristup u policijskom odgovoru na nasilne demonstracije.