FRONTEX – regionalni program jačanja kapaciteta granične sigurnosti na Zapadnom Balkanu

28/02/2024

Na poziv ravnatelja Granične policije BiH Mirka Kuprešakovića, izaslanstvo Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, predvođeno ravnateljem Markom Vujevićem, sudjelovalo je danas u Sarajevu na radnom sastanku s predstavnicima FRONTEX-a koji su nadležni za provedbu IPA III Projekta „EU: regionalna potpora jačanju kapaciteta granične sigurnosti na Zapadnom Balkanu“.

Predstavnici FRONTEX-a su predstavili projekt koji je koncipiran na način da se pomogne zemljama Zapadnog Balkana (Bosni i Hercegovini, Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji) da se pridruže zajednici europskog integriranog upravljanja granicama. Program ima tri posebna cilja: izrada strategija integriranog upravljanja granicama koje su usklađene s politikama Europske unije, sveobuhvatni programi osposobljavanja i opremanja, te razvijanja partnerstva s akademijama za osposobljavanje na Zapadnom Balkanu kako bi ih se uključilo u mrežu FRONTEX-ovih partnerskih akademija, dok se kao treći cilj navodi uspostava i operacionalizacija nacionalnih koordinacijskih centara, koji čine temelj EUROSUR-a (Europski sustav nadzora granice).