Grubeša i Perković u posjetu AEPTM

08/07/2022

Ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević danas je primio Josipa Grubešu, ministra pravde BiH i Sinišu Perkovića, upravitelja Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Vujević je upoznao goste o aktualnim temama iz djelokruga rada agencije, nakon čega su otvorene teme koje za cilj imaju produbljivanje suradnje ovih institucija koja se do sada ogledala u organiziranju stručnih i specijalističkih obuka za pripadnike sudske policije.

Govoreći o ljudskim i materijalnim kapacitetima, kao i tehničkoj opremljenosti novoga kompleksa Agencije, Vujević je istaknuo kako su neograničene mogućnosti za obuku i usavršavanje sudskih policajaca i zavodskih službenika, i to po posebno prilagođenim programima koji su koncipirani u odnosu na razvojne potrebe polaznika. Vujević je naglasio kako se pri kreiranju nastavnih planova i programa uvažavaju izazovi s kojima se susreću službenici/ policajci, zbog čega se obuke, a posebice praktični dijelovi, maksimalno prilagođavaju zahtjevima polaznika.

Grubeša i Perković su iskazali trenutačne potrebe i sudskih i zavodskih službenika za obukama, što zahtijeva analizu Odsjeka za specijalističke obuke, operativne procedure i izrade nastavnih planova i programa.

Na današnjem sastanku je pokrenuta procedura za potpisivanje Sporazuma o suradnji Ministarstva pravde BiH i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, koji će predstavljati kvalitetan temelj za unapređenje dosadašnje suradnje i projekata koji će sporazumom biti obuhvaćeni.

Nakon sastanka, gosti su obišli kompleks Agencije koja svoje temeljne nadležnosti posljednje dvije godine implementira u suvremeno opremljenim prostorima, bilo da se radi o teorijskoj, praktičnoj ili situacijskoj nastavi. Polaznicima obuka na raspolaganju su i streljana, sportska dvorana, vanjski tereni i poligoni.