Inspektor Pasquet pohvalio znanja i sposobnosti graničnih policajaca BiH

19/05/2022

Danas je upriličena dodjela certifikata polaznicima obuke „Aerodromska sigurnost i analiza sumnjivoga ponašanja na aerodromima“ koju je u proteklih tri dana u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova vodio Frederic Pasquet, inspektor za sigurnost civilne avijacije. Obuka je organizirana u suradnji naše agencije i Veleposlanstva Republike Francuske u BiH.

Osvrćući se na trodnevni rad s policijskim službenicima Granične policije BiH, inspektor Pasquet je kazao da je tijekom obuke shvatio da je razina znanja graničnih policajaca (polaznika obuke) visoka, u nekim područjima izuzetno visoka i „u puno elemenata su praktički na istoj razini kao što to propisuju i traže europske norme kad govorim o pitanjima zaštite i sigurnosti, a u nekim stvarima su čak i ispred“. Pasquet je napomenuo da je obuka, rad i razmjena iskustava s graničnim policajcima BiH za njega bilo dobrodošlo iskustvo.

Francusko veleposlanstvo u BiH ima dugu suradnju s Graničnom policijom BiH, i to  posredstvom policijskoga atašea za unutarnju sigurnost, pukovnika Philipea Gangloffa koji u BiH radi već dvije godine. Danas je kazao da na obuke dolazi, ne da on nekoga nauči, nego da bi razmijenio iskustva i sam učio. „Ova obuka pokazuje da u ovoj zemlji postoje standardi koji su već zaživjeli i, zahvaljujući tomu, moći ćemo ići i korak dalje.  Obuka je za mene na neki način početak, jer sam otkrio postojanje Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova koja je vrlo zanimljiva i pokušat ćemo u budućnosti organizirati dodatne projekte suradnje“ – zaključio je pukovnik Gangloff.

Ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević je zahvalio svima „koji su na bilo koji način doprinijeli organiziranju obuke, a posebice pukovniku Gangloffu na stručnoj pomoći odnosno kvalitetnoj edukciji koja je organizirana za 19 policijskih službenika Granične policije BiH koji će, nadam se, naučeno primijeniti u praksi na dobrobit svih građana koji koriste naše zračne luke“. Vujević je naglasio da će Agencija uvijek biti otvorena za ovakve projekte, uz potporu stranih eksperata, koji će nadograditi znanja i sposobnosti policijskih službenika naše zemlje.