Radni sastanak Vujević - Galić

17/05/2022

Ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević održao je danas radni sastanak sa Zoranom Galićem, ravnateljem Granične policije BiH, koji je prethodno nazočio otvaranju obuke „Aerodromska sigurnost i analiza sumnjivoga ponašanja na aerodromima“ za policijske službenike agencije koju vodi.

Teme radnog sastanka bile su organiziranje i prijem nove klase kadeta Granične policije BiH, potrebe graničnih policajaca za specijalističkim obukama, te daljnji vidovi suradnje. Ravnatelj Agencije Marko Vujević je naglasio da je Agencija spremna primiti i provesti temeljnu policijsku obuku za 150 kadeta Granične policije BiH, po okončanju natječajne procedure. Također, istaknuo je da će Agencija u skladu sa svojim nadležnostima pripadnicima Granične policije BiH biti potpora kroz praćenje sigurnosnih izazova, izradu nastavnih planova i programa, organiziranje i provedbu stručnih usavršavanja i specijalističkih obuka.

Govoreći o tijeku natječajne procedure za prijem novih kadeta odnosno blokadi tog procesa koji se dogodio krajem prošle godine, ravnatelj Granične policije BiH Zoran Galić je kazao kako je uvjeren da će problemi oko natječaja biti prevladani, te da će Granična policija u suradnji s Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova nastaviti aktivnosti s ciljem jačanja kadrovskih kapaciteta. Galić je dalje naglasio da Agencija ima idealne uvjete za školovanje policijskih službenika, te pohvalio dosadašnju suradnju. Vujević i Galić su mišljenja kako će i svi budući zajednički projekti ove dvije institucije unaprijediti sigurnost granica Bosne i Hercegovine.