Rukovanje vatrenim oružjem i vještine gađanja (obuka za instruktore)

15/04/2022

Danas je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova završena trotjedna obuka Rukovanje vatrenim oružjem i vještine gađanja – obuka za instruktore, koju je pohađalo 10 policijskih službenika Granične policije BiH.

Prema nastavnom planu i programu, polaznici su kroz teoriju, a ponajviše praksu,  usavršili  znanja, vještine i kompetencije za planiranje, provedbu, evidentiranje i ocjenjivanje ostvarenih rezultata tijekom izvođenja bojevoga gađanja. Obuku je organizirao Odjel za specijalističke obuke Agencije, a osim kompleksa Agencije, za praktične vježbe korišteno je strelište Kluba ALFA u Širokom Brijegu.

Na prigodnoj svečanosti, certifikate o završenoj obuci polaznicima je uručio ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević ističući kako Agencija, u skladu sa svojim temeljnim nadležnostima, kontinuirano radi na podizanju kompetencija policijskih službenika sigurnosnih institucija, a time i na osnaživanju sigurnosnoga sustava naše zemlje.