Specijalistička obuka za policijske službenike SIPA-e

16/07/2021

U razdoblju od 28.06. do 16.07.2021. godine u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova održana je specijalistička obuka za instruktore iz oblasti „Rukovanje vatrenim oružjem i vještine gađanja“. Obuka je organizirana na temelju iskazanih potreba Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA za 10 policijskih službenika spomenute policijske agencije.

Cilj obuke je usavršavanja znanja, vještina i kompetencija za planiranje, provedbu, evidentiranje i ocjenjivanje ostvarenih rezultata tijekom izvođenja bojevoga gađanja. Obuku je organizirao Odjel za specijalističke obuke Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, predvođen Ivanom Pinjuhom. Osim kompleksa Agencije, za praktične vježbe korišteno je strelište Kluba ALFA u Širokom Brijegu.

Nakon završnih ispita i provjere potrebnih vještina, na prigodnoj svečanosti certifikate je polaznicima obuke uručio ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević koji je, ističući važnost usavršavanja i unaprjeđenja vještina, naglasio da je uvjeren da će sve naučeno biti inkorporirano u daljnje programe usavršavanja svih policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. U razgovoru s ravnateljem Vujeviće, polaznici obuke, među kojima su policijski službenici s dugogodišnjim radnim iskustvom, izrazili su zadovoljstvo, kako programom rada, tako i uvjetima u kojima je obuka realizirana.