Specijalistička obuka "Rukovanje vatrenim oružjem i vještina gađanja-obuka za instruktore"

11/06/2021

Na temelju iskazanih potreba Granične policije BiH, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova organizirala je i provela specijalističku obuku Rukovanje vatrenim oružjem i vještina gađanja (obuka za instruktora) s ciljem usavršavanja znanja, vještina i kompetencija za planiranje, provedbu, evidentiranje i ocjenjivanje ostvarenih rezultata tijekom izvođenja bojevoga gađanja.

Obuka je održana od 24.svibnja do 11.lipnja u prostorijama Agencije i na strelištu kluba ALFA u Širokom Brijegu. Obuku su proveli predavači i instruktori rukovanja vatrenim oružjem Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova na temelju Nastavnog plana i programa koji propisuje da se ovako zahtjevne obuke organiziraju za najviše 10 polaznika, koliko ih je za ovaj ciklus nominirala Granična policija BiH.

Polaznicima obuke, koji su položili ispite znanja i potrebne provjere vještina, certifikate je danas uručio ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević koji je u svom obraćanju istaknuo potrebu stalnog usavršavanja, te izrazio uvjerenje da će znanja stečena tijekom obuke uspješno primijeniti među kolegama u Graničnoj policiji BiH.

Dodajmo kako će obuka za instruktore iz oblasti rukovanja vatrenoga oružja i vještina gađanja  do konca 2021. u Agenciji biti provedena u još pet termina.