Promovirana XIV. generacija policajaca

25/02/2021

U nazočnosti predstavnika sigurnosnih institucija naše zemlje, u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je u čin policajca promovirano 8 kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. To je XIV. generacija koja je u Agenciji pohađala temeljnu policijsku obuku I.razine i stekla čin „policajac“. 

Prigodnim riječima nazočnima se obratio ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević koji je izrazio nadu da će stečena znanja u Agenciji kadeti odnosno budući policijski službenici najboljih istražiteljskih timova naše zemlje u sklopu SIPA-e uspješno primijeniti u praksi. „Mladim ljudima koji su se opredijelili za ovaj izazovni i časni posao moramo dati potporu u svakom smislu. U složenoj situaciji, kada je naša zemlja opterećena migrantskom krizom i drugim sigurnosnim prijetnjama, kao što su terorizam ili organizirani kriminal, mora se odgovoriti znanstveno i stručno, zbog čega moramo imati dobro educiran policijski kadar“ – naglasio je Vujević dodajući kako je imerativ Agencije usavršavati nastavne planove, kako temeljne, tako i svih vidova specijalističke obuke, te edukcija predavača.

Čestitajući kadetima na uspješno okončanoj temeljnoj policijskoj obuku, ravnatelj Agencije je istaknuo važnu ulogu predavača i mentora koji su vodili kadete kroz proteklih šest mjeseci. O njihovoj predanosti poslu svjedoči  i podatak da je opći uspjeh XIV. generacija odličan. Nastavničko vijeće Agencije je kadetom generacije proglasilo Kerima Hamzića. Inače, šestomjesečna temeljna obuka kadeta SIPA-e za čin policajac podrazumijeva obradu 17 nastavnih predmeta kroz 1180 nastavnih sati, podijeljenih u dvije faze: teorijska nastava s praktičnim vježbama i situacijska nastava.