Javne nabavke

Ugovor o nabavi opreme za teretanu za potrebe Agencije
21. prosinca 2020 - 11:00
Opremanje teretane
30. listopada 2020 - 10:45
Plan javnih nabava za 2020.
28. kolovoza 2020 - 15:00
Javne nabave: nepredviđeni radovi II.faze vanjskog uređenja
17. kolovoza 2020 - 12:00
Informacija o pregovaračkom postupku
21. srpnja 2020 - 8:30

Stranice