Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu automobilskoga i kasko osiguranja motornih vozila Agencije za 2021.godine
15. siječnja 2021 - 11:00
Odluka o poništenju postupka nabave obrazovnih pomagala
14. siječnja 2021 - 12:15
Informacija o pregovaračkom postupku
21. prosinca 2020 - 12:15
Ugovor o nabavi opreme za teretanu za potrebe Agencije
21. prosinca 2020 - 11:00

Stranice